top of page

FISKEOMRÅDEN

Docksta fiskevårdsområde

Utgörs av 24 sjöar och tjärnar samt Dockstaån som mynnar ut i havet. 

 

När du fiskar i vårt område kommer du att upptäcka vatten av olika karaktär med flera fiskarter. Fisket sker från land, båt eller is. Flugfiske är möjligt.
 

Sätra fiskevårdsområde

Sätra fiskevårdsområde består av 2 natursköna skogstjärnar 2 km från Docksta.

 

Vid Sätratjärns parkeringsplats finns det en informationstavla, därifrån går det att ta sig med rullstol till handikappbrygga i Sätratjärn. I sjöarna finns bara öring och röding. Fisket sker från land eller is. Flugfiske är möjligt.

Fiskeförbud

Gäller Dockstaån från Gällstasjön till havet under pågående fiskevårdsarbete, anläggning av lekbottnar med lekgrus m.m. Gäller från 2015-07-01 och tills vidare.

Skogsbilvägar

Trafikeras på egen risk då de kan vara avstängda och ha varierande standard.

Klicka för större kartor

Fiskevårdsområde_vibyggerå.jpg
google maps
2.png
1.png
kisspng-northern-pike-muskellunge-fishin
bottom of page